Årets Ulfsäterhund

Kennel av Ulfsäters tävling ”Årets Ulfsäterhund” är en tävling som sträcker sig över ett kalenderår, från 1 jan – 31 dec och som infördes år 2008.                       Målsättningen med denna tävling är att uppmuntra ägare till hundar från Ulfsäter att engagera sig i flera av de olika tävlingsformer som finns och                                därmed utnyttja Schapendoes mångsidighet.

Det är enbart  officiella tävlingar som räknas

Du får maximalt tillgodoräkna 5 bästa utställnings resultat och 5 sammanlagda resultat från övriga grenar endast en championtitel får räknas (Segraren i ”Årets Ulfsäterhund” är den hund som erhållit flest poäng under tävlingsåret.  Du måste själv meddela dina resultat till kenneln.     LYCKA TILL!!


 

RALLYLYDNAD

Deltagande i SM, EM, NM .VM & CRUFTS 50p

Endast ett resultat per år räknas!


Championat: 20p

Certifikat: 15p
Kvalificerat resultat mästarklass: 20p

Diplom avancerad klass: 10p
Kvalificerat resultat avancerad klass: 15p

Diplom fortsättningsklass: 10p
Kvalificerat resultat fortsättningsklass: 10p

Diplom nybörjarklass: 10p
Kvalificerat resultat nybörjarklass: 5p
 

Kvalificerande resultat Kvalificerande resultat är: minst 70 poäng

i nybörjarklass minst 75 poäng i fortsättningsklass minst 80 poäng

i avancerad klass minst 90 poäng i mästarklass Uppflyttning

Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande

resultat eller minst ett resultat helt   utan avdrag (100 poäng).

Uppflyttning till nästa klass kan ske tidigast nästföljande dag.

Hund som inte startat i högre klass har alltid rätt att starta i

aktuell/nuvarande klass. Alla resultat, inklusive uppflyttning,

 följer hunden, inte ekipaget.

 

AGILITY

Deltagande i SM, EM, NM & VM 50p

Endast ett resultat per år räknas!


Championat: 20p
Certifikat: 15p
Felfritt lopp/hopp, klass 3: 20p
Upp till och med 5 fel, klass 3: 14p

Diplom klass 2: 10p
Felfritt lopp/hopp, klass 2: 15p
Upp till och med 5 fel, klass 2: 9p

Diplom klass 1: 10p

Felfritt lopp/hopp, klass 1: 10p
Upp till och med 5 fel, klass 1: 4p

 

VALLNING
Godkänt anlagsprov: 5p

 

BRUKS

Deltagande i SM, EM, NM .VM & CRUFTS 50p

Endast ett resultat per år räknas!


Championat: 20p
Certifikat elitklass: 15p
Certpoäng elitklass: 26p
Godkänd elitklass: 22p
Uppflyttad till elitklass: 20p
Godkänd högre klass: 16p
Uppflyttad till högre klass: 14p
Godkänd lägre klass: 10p
Uppflyttad till lägre klass: 8p
Godkänd appellklass: 4p 

 

UTSTÄLLNING
Vinnartitel   10 p

Championat: 20p

CACIB 10 R-Cacib 5p
BIR /BIM: 12p

BIR veteran 10 p

Vinnare Veteran 5 p
Btkl/Bhkl. placering 2-4   5,4.3.p

Cert   8p  R-Cert 4p
CK: 5p
Excellent: 12p
Very Good: 5p
 

FREESTYLE

Deltagande i SM, EM, NM .VM & CRUFTS 50p

Endast ett resultat per år räknas!

 

Championat: 20p
Certifikat: 15p
Uppflyttningspoäng klass III: 20p

Diplom klass II: 10p
Uppflyttningspoäng klass II: 15p

Diplom klass I: 10p
Uppflyttningspoäng klass 1: 10p 

 

HEELWORK TO MUSIC

Deltagande i SM, EM, NM .VM & CRUFTS 50p

Endast ett resultat per år räknas!


Championat: 20p
Certifikat: 15p
Uppflyttningspoäng klass III: 20p

Diplom klass II: 10p
Uppflyttningspoäng klass II: 15p

Diplom klass I: 10p
Uppflyttningspoäng klass I

 

NOSE WORK
NW3 TSM 100p                     20p
NW3 TSM 100p 1-3 fel         15p
NW3 TEM 100p                    17p
NW3 TEM 100p 1-3 fel        12p

NW2 TSM 100p                  15p
NW2 TSM 100p 1-3 fel        10p
NW2 TEM 100p                   12p
NW2 TEM 100p 1-3 fel         7p

NW1 TSM 100p                   10p
NW1 TSM 100p 1-3 fel         5p
NW1 TEM 100p                    7p
NW1 TEM 100p 1-3 fel        3p

SSE samtliga klasser             5p

 LYDNAD

Deltagande i SM, EM, NM & VM 50p

Endast ett resultat per år räknas!


Championat: 20p
Certifikat elitklass: 15p
1:pris klass 3: 25p
2:pris klass 3: 21p
3:pris klass 3: 17p
Diplom klass 2:10p
1:pris klass 2: 20p
2:pris klass 2: 16p
3:pris klass 2:12p
Diplom klass 1: 10p
1:pris klass 1: 15p
2:pris klass 1:11p
3:pris klass 1: 7p
Diplom startklass: 10p
Uppflyttad startklass: 8p
Godkänd startklass: 4p

 

VILTSPÅR
Championat: 30p
HP: 10p
1:a pris öppenklass: 20p
2:a pris öppenklass: 15p
3:e pris öppenklass: 10p
Godkänd anlagsprov:25p

 

MH eller BPH
Genomfört prov: 10p

 

Doftprov
Lavendel         12p
Lagerblad          8p
Eukalyptus         4p