Valpkull planerad våren 2021


Läs HÄR om Fadern         Läs HÄR om modern:

 "Macmarran de la vallee du doux"

      "Urd av Ulfsäter"

Vår policy när det gäller avel är att inte enbart titta på de avelsdjur vi tänker använda
utan även titta på familjen! Bland syskon och föräldrar skall finnas en stor bredd av bra/mycket bra
 individer som man kan presentera! Detta tycker vi är mycket viktigt för att få fram
 så sunda och bra hundar som möjligt! Kolla därför in föräldrarnas egna presentationer och läs själva.