Planerad kull till hösten 2019
Peggys  tidigare valpar med ett mycket bra resultat!  se  V-Kullen & X-kullen

Hane inte bestämd ännu!

Läs HÄR om modern   "Peggy Sue av Ulfsäter"

Vår policy när det gäller avel är att använda  bra/mycket bra
 individer som man kan presentera! Detta tycker vi är mycket viktigt för att få fram
 så sunda och bra hundar som möjligt! Kolla därför in föräldrarnas egna presentationer och läs själva.