X-kullen födda 19/5   2018 5 hanar & 4 Tikar

Alla valparna är tingade!


X-kullen av Ulfsäter 5 dagar gamla!
Harald har haft en kull med Peggy  tidigare med ett mycket bra resultat!  se  V-Kullen

Läs HÄR om fadern: Carezzandos Harald Hårfagre

Läs HÄR om modern:   Peggy Sue av Ulfsäter

Vår policy när det gäller avel är att inte enbart titta på de avelsdjur vi tänker använda
utan även titta på familjen! Bland syskon och föräldrar skall finnas en stor bredd av bra/mycket bra
 individer som man kan presentera! Detta tycker vi är mycket viktigt för att få fram
 så sunda och bra hundar som möjligt! Kolla därför in föräldrarnas egna presentationer och läs själva.