Kullnamn Föräldrar Födelsedata!
A-Kullen    Pharazon de la Valle du Doux-Carnac`s Lonesome Ghost    2004-11-17
B-Kullen        Pharazon de la Valle du Doux-Carnac`s Lonesome Ghost  2005-11-18
C-Kullen                             Camagis Ekko-Carnac`s Lonesome Ghost  2006-05-10
DKullen Adidas de la Valle du Doux-Alice av Ulfsäter  2007-03-11
E-Kullen Adidas de la Valle du Doux-Carnac`s Lonesome Ghost  2007-09-11
F-Kullen Ferdinand de la Richesse-Alice av Ulfsäter  2008-02-22
G-Kullen Adidas de la Valle du Doux-Cleo av Ulfsäter  2008-05-01
H-Kullen Ferdinand de la Richesse-Cleo av Ulfsäter  2009-06-12
I-Kullen Adidas de la Valle du Doux-Fanica Queen Quintana  2009-06-13
J-Kullen Stonebody`s El Emperador-Fanica Queen Quintana  2010-04-05
K-Kullen Camagis Titan-Cleo av Ulfsäter  2010-12-30
L-Kullen Adidas de la Valle du Doux- Cleo av Ulfsäter  2011-07-20
M-kullen Camagis Titan-Fanica Queen Quintana  2012-01-22
N-kullen Kaspar av Ulfsäter-Fanica Queen Quintana  2012-08-25
O-kullen Fozzy av Ulfsäter-Camagis Xanti  2013-06-02
P-kullen Carsten av Ulfsäter-Camagis Xanti  2014-05-10
Q-kullen Carsten av Ulfsäter-Oksana av Ulfsäter  2015-05-25
R-kullen osbourne av Ulfsäter-Nickel av Ulfsäter 2016-03-08
S-kullen Fozzy av Ulfsäter-Camagis Xanti 2016-04-14
T-kullen    Jolly Bob av Ulfsäter-Oksana av Ulfsäter 2016-08-25
U-kullen  Carezzandos Harald Hårfagre-Camagis Xanti 2016-11-26
V-Kullen Carezzandos Harald Hårfagre-Peggy Sue av Ulfsäter 2017-03-17
W-kullen    Macmarras de la vallee du doux-Oksana av Ulfsäter 2017-11-10
X-Kullen Carezzandos Harald Hårfagre-Peggy Sue av Ulfsäter 2018-05-18