Svensk Viltspårchampion

"URD AV ULFSÄTER"

"Cert Nordic Cert BIR"
HD (B)  ED (0)    "Avelsbedömd"

Ögonlyst  11/10-2020 Utan Anmärkning!gPRA (NN) Fri & utförd DNA-Profiol