Svensk Viltspårchampion

" UMPA AV ULFSÄTER"

"Excellent CK"
HD (B)  ED (0)    "Avelsbedömd"

Ögonlyst 1/6 2020 Utan Anmärkning!