Oksana av Ulfsäter

2 x Cert   Har lämnat  topavkomma! 
(Fozzy av Ulfsäter-Camagis Xanti)