Svensk Viltspårchampion

Filippa av Ulfsäter

(Ferdinand de la Richesse.Alice av Ulfsäter)