Svensk & Norsk Utställningschampion LP I BIG !

Jolly Bob av Ulfsäter

(Stonebodys El Emperador-Fanica Queen Quintana)