G-Kullen födda 1/5 2008

(Adidas de la vallee du doux-Cleo av Ulfsäter)

Gessle av Ulfsäter    1 jkl

Govert av Ulfsäter   ( 8 veckor)

Greta av Ulfsäter  HD (B) Cert BIM

Garbo av Ulfsäter  1jkl 4 jkkl

Gaby-Grace av Ulfsäter
1 ökl HD (B) ED (0) Aveldbedömd

Gina av Ulfsäter  (4 mån)

Gruffa av Ulfsäter   (4 mån)