Schäferhundsklubben Åstorp Valp och Specialutställning

Genomgående var både valpar och vuxna, av bra kvalitet och med  fina toppar. I klassen 4-6 hanar segrade Cayira`s Dacke en mycket välbyggd, välgående och välpigmenterad valp.                                                       Bästa hane och BIM blev Ebafarmens Nike  som kom från klassen 6-8 mån, en välpigmenterad mycket tilltalande hane, med mycket fina rörelser. Tikar 4-6 månader innehöll det största antalet valpar 6 st, där det fanns en topp på 3 valpar som höjde sig klart över de andara, vinnade tikvalp blev Cayira`s Diwa, kullsyster med vinnande 4-6 mån hanvalp.En riktigt välbyggd och välgående valp som bör ha en fin framtid.                                                             Ifrån klassen 10-12 mån hämtade jag min BIR vinnare Ebafarmens Easy, en är mycket tilltalande och välgående valp, hon presenterade sig alldeles utmärkt, henne kommer vi få höra och se mer ifrån i framtiden var så säker!

 En uppfödarklass valpar presenterades av Ebafarmens kennel.En mycket homogen grupp med 3st klassvinnare, välpigmenterade, välbyggda och välgående valpar, gruppen tilldelades HP. 

Vuxenklasserna innehöll genomgående bra kvallitet, där fanns nårgra klassvinnare som stod klart på plus i sina klasser. I klassen 12-18 hanar, segrade Rothco`s Aslan Kahn en stor välpigmenterad, välpälsad och mycket harmoniskt uppbyggd hane med utmärkta rörelser, klar vinnare i sin klass. Tikar 12-18 månader vanns utav Quattrogårdens Brenda-Lee, en tik som för dagen inte var helt optimal i sin päls men ändå kunde vinna p.g.a sina mycket fina rörelser och sin höga anatomiska kvallitet.                                                                      I brukshundsklass hanar deltog 6 hundar 5 st tilldelades Vorzuglich och en Sg. Segrade gjorde Hyltelands Dich som också blev BIM.En stor välbyggd hund med mycket utstrålning och utmärkta rörelser.                                            På andra plats placerade sig Haus Corner Kim också han en mycket välbyggd och välgående hund.            Brukhundklass tikar innehöll 5 tikar där alla erhöll vorzuglich, segrade gjorde Tezzy Z Agfru Bohemia, en stor tik av mycket hög kvalitet i anatomi och rörelser, hon blev dagens BIR hund.                                                             Jag vill tacka ringrekreterare och övriga funktionärer för ett mycket bra arbete.

 Lars Hammar


BIR Vuxna: Tezzy Z Agfru Bohemia

BIR Valp: Ebafarmens Easy